Çamlıca Mh. İlke Sk. No: 48/2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR – TÜRKİYE

Biyogüvenliği Tehdit Eden Enfektif Mikroorganizmaların Risk Grubu Seviyeleri


 

Risk Grubu 1

Bireysel ve toplumsal risk yok veya düşük

İnsan veya hayvan hastalığına neden olması muhtemel olmayan bir mikroorganizma.

Risk Grubu 2

Orta seviye bireysel risk, düşük topluluk riski

İnsan veya hayvan hastalığına neden olabilen, ancak laboratuvar personeli, toplum ve çevre açısından ciddi bir tehlike oluşturma olasılığı düşük olan bir patojen mikroorganizma.
Laboratuvar maruziyetleri ciddi enfeksiyona neden olabilir, ancak etkili tedavi ve önleyici tedbirler mevcuttur ve enfeksiyon yayılma riski sınırlıdır.

Risk Grubu 3

Yüksek bireysel risk, düşük topluluk riski

Genellikle ciddi insan veya hayvan hastalığına neden olan, ancak normalde enfekte olmuş bir kişiden diğerine yayılmayan bir patojen. Etkili tedavi ve önleyici tedbirler mevcuttur.

Risk Grubu 4

Yüksek bireysel ve topluluk riski

Genellikle ciddi insan veya hayvan hastalığına neden olan ve bir kişiden diğerine doğrudan veya dolaylı olarak kolayca bulaşabilen bir patojen. Etkili tedavi ve önleyici tedbirler genellikle mevcut değildir.

 Biyogüvenlik Kabini Sınıfları*

Sınıf

Tazelenen Hava (%)

Egzoz Atık Hava (%)

Kontrol Edilen Plenum Özelliği

Egzoz Alternatifleri

Kullanılabileceği
Biyogüvenlik Sınıfları

Class I

0

100

Dış hava

Oda içi / Kanal tip (Bacalı)

1,2,3

Class II A1

70

30

Dış hava

Oda içi / (Thimble Duct) Yüksük Kanal tip (Bacalı)

1,2,3

Class II A2

70

30

Negatif Plenum

Oda içi/Yüksük Kanal tip (Bacalı)

1,2,3

Class II B1

30

70

Negatif Plenum

Kanal tip Bacalı

1,2,3

Class II B2

0

100

Negatif Plenum

Kanal tip Bacalı

1,2,3

Class III

0

100

Negatif Plenum

Oda içi/ Kanal tip Bacalı

1,2,3 ve 4

*(Kaynak: World Health Organisation (W.H.O. / Dünya Sağlık Örgütü “Laboratory Biosafety Manual” Third Edition 2004 Geneva)


 Biyogüvenlik Kabin Seçim Tablosu

Koruma Sınıfı

Sınıfa Göre Doğru Biyogüvenlik Kabini Seçimi

Personel koruması,
Risk Grubu 1-3 mikroorganizmalarına karşı

Class I, II, III

Personel koruması,
Risk Grubu 4 mikroorganizmalarına karşı, glove box laboratuvarı

Class III

Personel koruması,
Risk Grubu 4 mikroorganizmalarına karşı, uygun laboratuvarlar

Class I, II

Ürün koruması

Class II, III

Uçucu toksik ve zararlı kimyasallar, radyonükloetidler , kısa süreli ve sınırlı koruma

Class II Type B1, Class II Type A2 dış kanal baca bağlantılı

Uçucu toksik ve zararlı kimyasallar, radyonükloetidler

Class I, Class II Type B2, Class III

 

Biyogüvenlik Kabini TipleriBiyolojik Güvenlik Kabini, potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmaların taşınmasından kaynaklanan aerosollerden kullanıcıya, ürüne ve çevreye koruma sağlayan havalandırmalı bir muhafazadır. Sürekli hava akışı bir HEPA filtresi aracılığıyla atmosfere boşaltılır.  

Üç Koruma Durumu

 • Kabin içindeki zararlı maddelerden kişisel korunma
 • Numunelerin kontaminasyonunu önlemek için Ürün Koruması.
 • Çevre Kabin içinde bulunan kirletici maddelerden korunma.

Biyolojik Güvenlik Kabinleri, biyolojik maddelerle çalışırken tutma kapasitelerine göre üç sınıfa ayrılır.

Class I Kabinler
- Kişisel ve çevre koruma sağlar.
- Düşük ila orta riskli biyolojik ajanlarla çalışırken kullanılır.
- Biyogüvenlik seviyeleri: 1, 2 ve 3

Class II Kabinler
- Personel, çevre ve ürün koruması sağlar.
- Düşük ila orta riskli biyolojik ajanlarla çalışırken kullanılır.
- Biyogüvenlik Seviyeleri: 1, 2 ve 3

Class III Kabinler
- Class III kabin, Class II ile aynı korumayı sağlar ancak Biyogüvenlik Seviye 4 yüksek bulaşıcı ajanlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve çevre, ürün ve kullanıcı için en yüksek düzeyde koruma sağlar.
- Çok yüksek riskli biyolojik ajanlarla çalışırken kullanılır.
- Biyogüvenlik Seviyesi: 4

Class I Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Class I biyolojik güvenlik kabini, kimyasallar ve tozlarla çalışırken güvenli kullanım için personel ve çevre koruması sağlar.

Hava, yerleşik bir egzoz fanı, HEPA ve / veya Karbon filtresinden geçen ön açıklıktan kabine girerek operatöre ve çevreye karşı koruma sağlar. Hava daha sonra çalışma yüzeyinin arkasındaki dolaptan çıkar. Kabinde üretilen havadaki partiküllerin kaçması bu nedenle ön açıklıktan içeri doğru hava akışı ve dışarı atılan havanın filtrelenmesi / emilmesi yoluyla kontrol edilir.

Çeker ocakların aksine, kabin içindeki HEPA filtresi havayı dışarıya atılmadan önce filtreleyerek çevreyi korur.

Filtrelenmemiş havanın laboratuvardan içeri doğru akışı, kabine mikrobiyal kirletici maddeleri taşıyabileceğinden,  Class I Güvenlik Kabini havadaki kirlenmeye karşı hassas olan araştırma materyallerinin taşınması için uygun değildir. Bu durumlarda Biyolojik Güvenlik Kabini Class II daha uygun olacaktır.

Class II Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Class II Biyolojik Güvenlik kabini personel, çevre ve ürün koruması gerekliliklerini karşılamalıdır. Hava akışı, ön açıklık vasıtasıyla çalışma odasına çekilir ve tezgahın altında devam eder ve arka plenuma çıkar, burada aşağı akış sağlamak için % 70`i ana HEPA filtresinden devridaim edilir ve % 30 HEPA filtresinden egzoz olarak çıkar. Dikey laminer akış Biyolojik Güvenlik Kabini, içeri akış yoluyla operatör koruması, aşağı akış yoluyla ürün koruması ve filtrelenmiş egzoz yoluyla çevre koruması sağlar.

Biyolojik Güvenlik Kabinleri, Avrupa standardı EN 12469`a göre iki adet HEPA filtre ile donatılmalıdır.

Class II Biyolojik Güvenlik Kabini üç temel özelliğe sahiptir:

 • Dikkatli bir şekilde sürekli içeri doğru hava akışına sahip bir ön açıklık.
 • Çalışma alanında HEPA filtreli, dikey, tek yönlü hava akışı.
 • Odaya HEPA filtreli egzoz havası veya harici bir özütleme sistemine bağlı egzoz.

Class II tasarımları farklı hava akışı düzenleri, hızları, HEPA hava filtresi konumu, havalandırma oranları ve egzoz yöntemlerine izin verdiğinden, Class II güvenlik kabini varyantlarını ayırt etmek için bir tür sınıflandırma gereklidir.Class II Biyolojik Güvenlik Kabinleri Tipleri:

Yapıları ve konfigürasyonlarına göre iki farklı tip (Tip A ve Tip B) vardır.
Bunlar, ortak hava plenumundan yeniden dolaştırılan havanın hacmine göre sınıflandırılır. Ek olarak, dolaplar farklı egzoz araçlarına sahiptir, burada bazıları doğrudan laboratuvara geri gönderilebilir, diğerleri ise kanal yoluyla harici bir havalandırma sistemine havayı boşaltabilir.
A Tipi dolaplar, kabinde hava dolaştırıldığı için herhangi bir uçucu veya toksik kimyasalın bulunmadığı mikrobiyolojik araştırmalar için uygundur. Bu kabin tipi ayrıca A1 ve A2 tiplerine alt tiplidir.

A1 Biyolojik Güvenlik Kabini

 • HEPA filtreli aşağı akış.
 • Havanın% 70`i kabin içinde devridaim edilir.
 • HEPA filtrelenmiş havanın% 30`u laboratuvara veya dış atmosfere verilir.
 •  HEPA filtrelenmiş hava, yüksük tipi bir kanal bağlantısı ile laboratuvara veya dış atmosfere geri gönderilebilir.
 •  Alternatif olarak biyolojik olarak kontamine pozitif basınçlı plenuma sahiptir.

A2 Biyolojik Güvenlik Kabini

 • HEPA filtreli aşağı akış.
 • Havanın% 70`i kabin içinde devridaim edilir.
 • HEPA filtrelenmiş havanın% 30`u ya bir yüksük kanalı bağlantısıyla laboratuvara ya da dış atmosfere boşaltılır.
 • Biyolojik olarak kirlenmiş plenum negatif basınç altında veya negatif basınç ile çevrilidir.

 
B Tipi dolaplar bina egzoz sistemine kanal tipi baca bağlantılıdır ve negatif basınç plenumu içerir ve ayrıca B1 ve B2 tiplerine alt tiplidir.

B1 Biyolojik Güvenlik Kabini

 • HEPA filtreli aşağı akış.
 • Havanın% 30`u kabin içinde devridaim edilir.
 • HEPA filtrelenmiş havanın% 70`i harici bir havalandırma sistemine boşaltılır.
 • Kabin, harici bir havalandırma sistemine kanal tipi baca bağlantılıdır.
 • Negatif basınç altında biyolojik olarak kirlenmiş kanallar ve plenumlar olabilir.

B2 Biyolojik Güvenlik Kabini

 • HEPA filtreli aşağı akış.
 • Havanın hiçbir kısmı kabin içinde veya çalışma alanında devridaim yapmaz.
 • HEPA filtrelenmiş havanın % 100`ü kabinden dışarı atılır.
 • Kabin, harici bir havalandırma sistemine kanal tipi baca bağlantılıdır.
 • Tüm kanallar ve plenumlar negatif basınç altındadır.
 • Tüm kirlenmiş kanallar negatif basınç altındadır veya doğrudan kontamine hava negatif basınç kanalları veya plenumlarla çevrilidir.

Class III Biyolojik Güvenlik Kabinleri

Class III Biyolojik Güvenlik Kabini, açılmamış, tamamen sızdırmaz bir ön pencereye sahip aerosol geçirmez bir muhafazadır, bu nedenle operatör çalışmalarından fiziksel bir bariyerle ayrılır. Çalışma, güvenlik kabininin önündeki bağlantı noktalarına gaz geçirmez bir şekilde tutturulmuş uzun ağır iş tipi lastik eldivenlerle gerçekleştirilir. Bu, muhafazadan ödün vermeden ürününüze kabin içinde erişim ve çalışma yapılmasını sağlar.

Malzemelerin kabinden çıkarılması, dekontaminasyon için BSC bölmesinin yanında bulunan bir emniyet hava kilidi transfer kapağı veya çift kapılı otoklav yoluyla yapılmalıdır. Her iki kapının aynı anda açılmasını önlemek için otoklav ve geçiş kapıları için kilitleme veya protokoller kullanılmalıdır.  

Kabin, maksimum koruma ve korumanın gerekli olduğu Biyogüvenlik Seviye 4 laboratuvarlarında yüksek riskli biyolojik ajanlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Örnekler arasında Ebola, Lassa virüsü ve patojenite ve / veya bulaşma riski bilinmeyen herhangi bir ajan bulunur. Biyolojik Güvenlik Kabini Class III, bir Biyogüvenlik Seviye 4 Laboratuvarı veya tesisinde kurulduğunda, yüksek riskli çalışma prosedürleri için ek bir koruma ve güvenlik seviyesi sunar.

Doğru cihaz seçiminiz ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.
info@inoes.com.tr
İnoes Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş.

Diğer Yazılar