Çamlıca Mh. İlke Sk. No: 48/2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR – TÜRKİYE

Teknolojik Gelişmelerin Işığında Endüstri 4.0  • Endüstri 4.0; bilişim ve iletişim alanlarındaki gelişmeler, otomasyon, sensor (veri toplama) ve paylaşma ile üretim teknolojilerindeki yeni yaklaşımları birbirine eklemlenmiş bir bütünsellik ile ele alan bir kavramı ifade ediyor. 
  • Endüstri 4.0; çağdaş teknolojilerle değer zincirinin yeni türden bütünleşmesi anlamına gelir.
  • Bu bütünleşme içinde gerçek ve sanal sistemler bilişim, Nesnelerin İnterneti ile çoğalıp çeşitlenen İnternet servisleri önemli bir yer tutar.


Endüstri 4.0’ın arka planı1. Yeni bilimsel gelişmeler
2. Yeni teknolojilerin oluşması ve mevcutların gelişmesi: Bilişim, iletişim, İnternet, sensor, gömülü sistemler ve yazılım, otomasyon, mekatronik, robotik, nanoteknolojiler
3. Teknolojilerin birbirine eklemlenmesi ve ‘tümleşik teknolojinin’ giderek karmaşıklaşması
4. İnternetin yayılıp güçlenmesi (Endüstriyel internet)
5. Nesnelerin İnterneti olgusunun gelişmesi
6. Siber-Fiziksel Sistemler olgusunun ortaya çıkışı
7. Büyük veri ve analitikler yaklaşımlarının gelişmesi
8. Pazarın ve müşteri profilinin davranış modellerindeki değişiklikler; rekabetin sertleşmesi
9. İnovasyonun ür-ge için zorunlu bir faktör haline gelmesi (yıkıcı / bozucu inovasyon)
10. Teknolojinin emeğe baskınlığının oluşması; teknoloji görece ucuzlarken emeğin daha maliyetli olmaya başlaması
11. Yapay zekâ alanındaki gelişmeler
12. Şirketler ve ekonomiler için rekabet imkânlarının daralması ve yeni rekabet üstünlükleri arayışının başlaması; maliyet azaltma arayışları

 

Diğer Yazılar