75.Yıl Mh. 3.Cd. Yeni Estim Sitesi No: 12G,Odunpazarı/ESKİŞEHİR–TÜRKİYE

Silver-On

 Gümüş ve Bakır İyonlarını Kullanan En Gelişmiş Teknik ile Mikrobiyal Su Arıtımı

 

Gümüş ve Bakır biyosidal etkinliğe sahip elementlerdir. M.Ö. 2000’li yıllardan beri insanlık tarihinde olan gümüş ve bakırın insan sağlığıyla ilgili pozitif etkileri günümüzden çok önce keşfedilmiştir. Jül Sezar zamanında Roma halkı yaraları, yanık ve kesikleri tedavi etmek için gümüşten faydalanmıştır. Yine, Antik Yunan zamanında da su ve içki bardaklarını mikroplardan temizlemek için gümüş ve bakır kullanılıyordu. Bu dönemde halk gümüş ve bakır madeninin suyu saf ve temiz tuttuğuna inanmaktaydı.

1960'larda NASA, Apollo uzay aracı için minimum güç gerektiren ve pek bakım gerektirmeyen küçük, hafif bir su arıtma cihazı geliştirmek için bir araştırma programı yürütülmüş ve bu kapsamda tamamen klorsuz, bakterileri başarılı bir şekilde öldürmek için gümüş iyonları Apollo’nun su kaynağına dağıtılmıştır. Sonuç mikrobiyolojik olarak mükemmel olmakla birlikte suyun tadında da en ufak değişiklik olmamıştı.

NASA'nın uzayda suyla ilgili mikrobiyal kontaminasyonu kontrol etme konusundaki uygulaması hızla benimsendi ve dünyadaki su kirliliğini kontrol altına almak için daha güvenli yöntemler geliştirme konusunda öncü bir teknoloji olarak hayatımıza girdi.
Bugün bu tekniğin mikrobiyal su kirliliği kontrolünde etkisi, dünya çapında yapılan yüzlerce bilimsel yayın ile kanıtlanmıştır. Geçen zamanda yeni uygulama alanları bulan bu teknik ile dünyadaki su kaynaklarının mikrobiyal olarak daha efektif bir şekilde kullanımı mümkün olmuştur.


ABD ve Avrupa’da çeşitli üreticiler NASA’nın patent süresi bitimini takip eden 1990’lardan itibaren iyonizasyon sistemi üretmektedirler. Genellikle dar bir alanda kullanım imkanı sunan diğer üreticilerin sistemlerinden farklı olarak İNOES, iyonizasyon teknolojisi üzerine uzun süren ar-ge çalışmaları yapıp, düşük su hacimlerinde dahi otomatik olarak kontrol edilebilen yeni bir iyonizasyon rejimi geliştirmiştir. Bu tekniğin bir katma değeri olarak ortaya çıkan inovatif kazanım ile sistemin hedef uygulama alanları genişletilmiştir.

İnoes Teknoloji ve İnovasyon şirketi olarak %70’in üzerinde yerlilik oranı ve milli olanaklarla geliştirdiğimiz İNOES Gümüş – Bakır İyonizasyon Sistemini ülkemizin su kaynaklarını daha efektif bir şekilde kullanıp, başta hastaneler, yüzme havuzları, oteller olmak üzere toplumsal yaşam alanlarını mikrobiyolojik yönden daha temiz ve güvenilir kılma vizyonumuzla hayata geçiriyor olmaktan kıvanç duymaktayız.

Gümüş-Bakır iyonizasyon teknolojisi, ABD ve Avrupa’da uzun yıllardır uygulanmakta ve günümüzde bu ülkelerdeki hastaneler, okullar, oteller, belediyeler ve üniversitelerde standart kullanıma girmiştir.

İNOES’in geliştirdiği iyonizasyon sistemi bakır ve gümüş iyonu limitlerini EPA, NSF, ve WHO tarafından belirlenen içme suyu standartları limitleri kapsamında verebilmektedir.

Sistemin Çalışma Teknolojisi:

İNOES İyonizasyon yönteminde kullanılan aktif gümüş ve bakır iyonları suya salındıktan sonra, aktif yüzeyleri ile güçlü ve doğal dezenfektan görevi görür. Pozitif yüklü bakır ve gümüş iyonları, bir saniyeden kısa süre içerisinde, mikroorganizmaların hücre zarlarının negatif yüklü alanları ile elektrostatik bağlar oluşturur. Bu işlem, hücre duvarlarının geçirgenliğini değiştirerek mikroorganizmaların besin alımını bozar. Bakır ve gümüş iyonları bir hücreye girdiklerinde ise, hücrenin fotosentez için ihtiyaç duyduğu hücre proteinlerindeki kükürt esaslı amino asitlere saldırırlar. Sonuç olarak hücre inaktif hale gelir.
Aplikasyon ve saha şartlarına göre uygun bir platform içine monte edilmiş gümüş ve bakır iki ayrı elektrottan (uygulamaya göre ilaveten çinko elektrot da dahil edilebilir) oluşan By-Pass sistemi su tesisatına entegre edilir. Kontrol panosundan gelen düşük voltlu elektrik akımı, elektrotların Gümüş ve Bakır iyonları üretmesini sağlar ve suyun by-pass sisteminden geçişi esnasında iyonlar suya salınır. Su içinde homojen dağılan bu iyonlar tüm su sisteminde aynı oranda etkili dezenfeksiyon sağlayıp, kalıcı hijyen elde edilmesini sağlar.   

Gümüş-Bakır iyonizasyonu ile geleneksel su arıtımındaki klor başta olmak üzere kimyasal kullanımı %80’e kadar azaltılarak bu maddelerin insan sağlığına olumsuz ve kanserojen etkilerinden korunulurken sudaki bakteri ve virüslerin varlığı %100 ‘e kadar önlenmektedir. Bu nedenle, elektrofiziksel su dezenfeksiyonu, yani iyonizasyon, geleneksel "kimyasal savaş"a dünyanın en sağlıklı, en çevreci ve en yaygın alternatiflerden biridir.

Literatürden Bazı Bakteri ve Virüs Etkinlik Listesi

Algler

Legionella pneumophila

Mantarlar

Listeria

Yosun Türleri

Mycobacterium Avium

Amoebae dysenteriae

Norovirus

Bacillius subtilis

Poliomyelitis virus

Bacillius typhosus

Proteus valgaris

Bacteriophage MS2

Pseudomonas aeruginosa

Cryptosporidium

Salmonella

Coliformlar

Saccharomyees cerevisiae

Endamoeba histolytica

Sarcina Flava

Escherichia coli (E. coli)

Shigella dysentiniae

Giardia lamblia

Shigella flexneria

Herpes virus

Staphylococcus aureus

HIV

Streptococus faecalis

Human Coronavirus *

V. cholera

Influenza A

Vaccinia virus

Influenza B

Vibrio cholerae

* HuCoV-229E kodlu İnsan Koronavirüsünün bakır yüzeylerde minimum aktivasyon gösterdiği tespit edilmiştir. “Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials”  Sarah L. WarnesZoë R. Little, and C. William Keevil , 2015

 

Sistemin Genel Kullanım Alanları:

 • Konut ve Oteller
 • Hastaneler ve Hijyen’in önemli olduğu Laboratuvarlar
 • Gıda Endüstrisindeki Proses Suları
 • Soğutma Kuleleri
 • Açık – Kapalı Havuzlar
 • Sera tarımındaki sulama suları
 • Hayvan Çiftliklerinde Kullanılan Sular
 • Su Depoları
 

Sistemin Özel Kullanım Alanları:

 • Dental ünitelerde diş temizliği için kullanılan ünitelerdeki su hijyeni
 • AVM, Havaalanı, Fabrika, İş Merkezleri gibi toplu yaşam merkezleri girişine kurulacak olan dezenfeksiyon tünellerinden iyonize suyun nozzle aracılığıyla aeresol formda tatbiki ile personel ve kıyafet hijyeni
 • Enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım gibi hijyenin önemli olduğu hastane birimlerinde odaların havalandırma sistemlerine kurulacak nozzle altyapısı aracılığıyla aeresol formunda iyonize su ile sağlanan ortam ve hava hijyeni
 • Meyve-sebzelerin iyonize su ile yıkanarak raf ömürlerinin uzatılması
 • Temizliğin iyonize su ile yapılarak uzun süreli dinamik yüzey dezenfeksiyonu
 • Bulaşık ve çamaşır makinelerindeki iyonize su beslemeli yıkamalarda sağlanan uzun süreli hijyen
 • Biyogüvenlik kabinlerinde UV dezenfeksiyona ek olarak aeresol formunda iyonize su ile sağlanan kalıcı hijyen
 • Bitki büyütme odalarında iyonizasyon sisteminin otomatik sulama/gübreleme sistemine entegrasyonu ile zirai araştırma çalışmalarında ekstra hijyenik koşullara sahip bitki için konforlu ortam.
 • Sera ve açık alan tarımsal faaliyetlerinde sprey formunda iyonize suyun bitkinin gövde ve yapraklarına verilmesi halinde ürün verimliliğinde artış ve homojen meyve/sebze eldesi.
 

Gümüş / Bakır İyonizasyon Tekniği ile ilgili;
 

 • Dünya çapında hastanelerde yapılan Legionella kontrolüne yönelik kısa ve uzun süreli Gümüş – Bakır İyonizasyon Sistemi etkinlik çalışmaları,
 • NASA’nın gümüş – bakır iyonizasyon sistemi ile ilgili bülteni,
 • Gümüş ve Bakırın ayrı ayrı farklı bakteri ve virüslere karşı etkinlik testleri ile ilgili bilimsel makaleler,
 • Endüstriyel soğutma kulelerinde 5 yıllık iyonizasyon sistemi etkinlik incelemesi hakkında bilimsel makale
 • Havuzlarda astım ve alerjik rinit hastalıklarına karşı klora karşı iyi bir alternatif olarak lanse edilen iyonizasyon tekniği bilimsel raporu
 • Hastane mikrobu olarak da bilinen bazı türlere karşı iyonizasyon sisteminin öneminin vurgulandığı bilimsel makale
 • Su dağıtım sistemleri ve tesisatlarındaki biyofilm tabakalarına karşı iyonizasyon sisteminin etkinlik raporlarının yer aldığı bilimsel makaleler
 • Uzun süreli kalıcı dezenfeksiyon etkisi incelemelerinin yer aldığı iyonizasyon sistemi makaleleri
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun içme suyunda gümüş konusunu işlediği bilimsel rehber
 • Mantar kolonizasyonlarında iyonizasyon sistemlerinin etkisi yayını
 • Pseudomonas kontrolünde iyonizasyon sistemleri etkisi yayınları
 • Düşük sıcaklıklarda Legionella kontrolünde iyonizasyon sisteminin etkilerine yönelik bilimsel çalışmalar
 gibi benzer birçok bilimsel yayının derlendiği “Copper and Silver Assocation” web linki:  https://copperandsilverassociation.com/
 

İyonizasyon Teknolojisini Dünya Çapında Kullanan Bazı Örnekler:

 • Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA)
 • Avrupa Uzay Ajansı - Hollanda
 • Hilton Otelleri
 • Stamford Plaza Oteli- Yeni Zelanda
 • Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Hollanda, ABD gibi birçok gelişmiş ülkede yer alan binlerce hastane ve yaşlı bakım merkezleri
 • Oidor Rezervuarı içme suyu tesisi- Peru
 • National University of Tumbes, arıtma tesisi, Peru
 • 2004 Atina Olimpiyatları, yüzme havuzları, Yunanistan
 • Tayvan Ulusal Spor Merkezi havuzları
 • Fransa, Belçika, BAE, Dubai, Kıbrıs, Rusya, Ukrayna, Korsika, Dominik Cumhuriyeti ve Kazakistan’daki birçok otel
 • Mango Meyve yetiştiriciliği şirketi - Bangladeş
 • Muz Meyve Yetiştiriciliği şirketi – Bananica S.A.C. - Peru
 • Çilek, Üzüm yetişticiliği tarım şirketleri
 • Windsor Kalesi – İngiltere
 • El Rollo Water Park – Meksika
 • Teksas Üniversitesi havuzları
 • Virginia Üniversitesi havuzları
 • Colarado State Üniversitesi
 • The Chard – İçme ve Kullanım suyu tesisi - İngiltere
 • Disney World – Dekoratif süs havuzları ve yapay şelaleler
 • Suntec City – ABD – Dünyanın en büyük dekoratif süs havuzu ve yapay şelalesi
 • Cincinati ve Atlanta hayvanat bahçeleri – ABD
 • Doubletree Hotel – Atlanta- ABD
 • Dünya çapında etkin bir şekilde çalışan on binlerce iyonizasyon sistemi
 

İyonizasyon Teknolojisini Tanıyan ve Tavsiye Eden Kuruluşlar:

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)
 • Çevre Koruma Ajansı (EPA)
 • Isıtma Soğutma ve Klima Mühendisliği Birliği (ASHRAE)
 • Kanada Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Merkezi (IPAC)
 • Türkiye Sağlık Bakanlığı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi (2016)
 
İyonizasyon Sistemi ile ilgili detaylı bilgi, tesis fizibilite çalışması, projelendirme talepleriniz için İNOES satış ve projelendirme ekibimizle iletişime geçiniz. 
satis@inoes.com.tr


 
« Ürünlere Dön